OGIEŃ – Czy ziemia będzie zniszczona przez rzeczywisty?

Pytanie – Słyszymy obecnie o wielu ogromnych pożarach. Zastanawiam się, czy Biblia wskazuje, że ziemia będzie zniszczona przez rzeczywisty ogień?

Odpowiedź – Niewłaściwe zrozumienie Pisma Świętego doprowadziło do wielu niedorzecznych wniosków dotyczących zniszczenia ziemi przez ogień. Człowiek w zachodniej Pensylwanii tak bardzo uroił sobie, że świat zostanie spalony przez Pana w dniach ostatecznych, że energicznie protestował przeciwko ogromnemu zużyciu węgla, gazu i ropy, wydobywanych spod powierzchni ziemskiej, twierdząc, że „jeżeli nadal tak się będzie działo, Pan nie będzie miał wystarczająco dużo opału, by spalić ziemię, gdy nadejdzie właściwy czas”. Inni uważają, że nawet literalne niebiosa zostaną strawione w tym strasznym pożarze. Jeżeli niebiosa mają być zniszczone, to gdzie mieszkałby Pan?

Słowa apostoła z 2 Piotra 3:10 cytowane są jako dowód przez osoby wierzące w teorię literalnego zniszczenia niebios i ziemi. Ale zauważmy, że apostoł używa symbolicznego języka. Wspomina trzy światy i trzy niebiosa, co wyraźnie oznacza dyspensacje, czyli wieki, z których każdy odnosi się do innego porządku społecznego oraz duchowego panowania. Jeden z nich zakończył się potopem i obecny również ma przeminąć, gdy nastanie „czas uciśnienia” (Dan. 12:1). Prorok (Sof. 3:8-9) wskazuje, że gdy obecny porządek rzeczy przeminie, Pan zapowiedział: „Na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego”, pokazując w ten sposób, że ludzie pozostaną przy życiu. Pan ziemię „na mieszkanie utworzył” (Izaj. 45:18). „Ziemia na wieki stoi” (Kazn. 1:4). Będzie odpowiednim mieszkaniem dla człowieka (Psalm 67:7). [776,2]