OGIEŃ – Spalenie ziemi.

Pytanie – Jaki ogień spali ziemię przy końcu świata, jeżeli mamy napisane, że w tym czasie „nie zostanie węgla do ogrzania się ani ognia, coby posiedzieć przy nim” (Izaj. 47:14).

Odpowiedź – Pismo Święte w wielu miejscach odnosi się do czasu zniszczenia przy końcu obecnego porządku rzeczy, używając wielu symboli, czyli ilustracji, takich jak „ogień”, „trzęsienie ziemi”, „wicher” itd. Wyrażenia te nie odnoszą się do literalnej Ziemi, czyli planety, na której zamieszkujemy, ale do obecnego społecznego porządku z całym jego samolubstwem i złem, który ma być zniszczony w niszczycielskim czasie ucisku, „jakiego nie było, odkąd narody poczęły być” [Dan. 12:1]. Ziemia nigdy nie przeminie, ponieważ Biblia zapewnia nas, że Pan stworzył ją, by była zamieszkana i ostatecznie mówi o niej: „Chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi (Ziemię – podnóżek stóp Jego)” [Izaj. 60:13 NB]. Sądzimy, że to, co powiedział prorok, iż „nie zostanie węgla do ogrzania się ani ognia, coby posiedzieć przy nim”, oznacza, że w czasie ucisku i niedoli, który przyjdzie na narody w dniach ostatecznych, nie będzie miejsca czy źródła ulgi i pocieszenia dla klasy fałszywych proroków, czyli wróżbiarzy z poprzedzającego wersetu. [776,1]