WIARA – Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy ją znajdzie?

PytanieW Łuk. 18:8 (NB) czytamy: „Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Czy chodzi tutaj o brak wiary, którą można przenosić góry? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – Dosłowne tłumaczenie z najstarszych greckich manuskryptów cytatu podanego powyżej brzmi następująco: „Ale Syn Człowieczy przychodząc, czy znajdzie wiarę na ziemi?”. „Wiara” w tym tekście ma znaczenie systemu wierzeń, czyli doktryn, jak wyrażono w innym biblijnym stwierdzeniu – by bojować „o wiarę raz świętym podaną” [Judy 1:3]. Słowa Mistrza wskazują, że istnienie prawdziwej wiary w czasie Jego wtórego przyjścia będzie poniekąd wątpliwe. Pańskie słowa w zdumiewający sposób wypełniły się w sytuacji obecnej doby. Widzimy, że ze względu na setki sprzecznych wyznań oraz systemów doktrynalnych, licznych „-izmów”, silnych złudzeń i namnożonych błędów, niewielu posiada prawdziwą wiarę – mają ją tylko „wybrani” (Mat. 24:24). Celem Pańskiego powrotu jest obalenie wszelkiego zła i błędu oraz napełnienie całej ziemi prawdziwą wiarą i poznaniem Bożym, co sprowadzi błogosławieństwa na całą ludzkość – Abak. 2:14. [775,1]