WIARA – Czy może przenieść literalną górę?

Pytanie – W Mat. 17:20 (NB) Jezus powiedział swoim uczniom: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie”. Czy można posiadać wiarę, która przenosi literalne góry?

Odpowiedź – Pytanie to może się wydawać niedorzeczne, ale jeżeli zastanowimy się nad znaczeniem słowa wiara – że nie jest to wyobraźnia ani ślepa łatwowierność, ale, jak definiuje apostoł, „wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych” (Hebr. 11:1) – stwierdzimy, że nauka naszego Pana zgadza się z tym, czego nauczał przy innej okazji (Jan 15:7), gdzie wyjaśniał, że prośba musi być w harmonii z Boską wolą. A skoro brak podstaw dla wiary, że wolą Bożą jest przenoszenie literalnych gór w odpowiedzi na bezpodstawne, uparte i ignoranckie żądania człowieka, by tak się stało, prawdziwa wiara, że chce On to czynić, jest obecnie niemożliwa. Ale traktując górę jako symbol trudności lub przeszkody w naszym osobistym chrześcijańskim biegu bądź w trakcie pracy Bożej, mamy świadomość, że „cuda” są czynione dla tych, którzy ćwiczą wiarę i mogą oni kroczyć dalej w mocy Pana, mogą pokonywać trudności i czynić sprawiedliwość, co w przeciwnym wypadku byłoby niemożliwe. [774,1]