ZŁO – Czemu Bóg dopuszcza?

Pytanie – Czemu Bóg, wspaniały Stworzyciel, posiadający wszelką moc i mądrość, dozwala na panowanie grzechu i zła na ziemi? Gdy widzimy całą boleść i niedolę istniejące na świecie z powodu zła, zastanawiamy się, jak sprawiedliwy i kochający Stworzyciel mógł pozwolić na te rzeczy, skoro posiada zdolność zakończenia ich w każdej chwili?

Odpowiedź – Jest to bardzo ważne pytanie, nad którym zastanawiały się myślące umysły, odwołując się do historycznego faktu, by zobrazować tę kwestię. W starożytności, podczas panowania sprawiedliwego i mądrego władcy nad ogromną częścią ziemi, w pewnej części cesarstwa wystąpił bunt. Pojawił się uzurpator przedstawiający w złym świetle charakter cesarza i udało mu się zwieść ludzi tej właśnie prowincji, by nie okazywali posłuszeństwa władcy. Chociaż cesarz posiadał moc, by stłumić rebelię w jednej chwili, pozwolił tyranowi rządzić nad prowincją i w ten sposób umożliwił ludziom doświadczyć trudności i nieszczęścia złych rządów, by mogli lepiej docenić zalety mądrego i dobroczynnego panowania monarchy. Miało to również być lekcją dla ludzi zamieszkujących inne prowincje. I tak też się stało. Z czasem ludziom sprzykrzyła się niedola i cierpienia zadawane przez uzurpatora i gdy wreszcie pojawiła się okazja, by uwolnić się spod jego dominacji, z zadowoleniem powrócili do pełni harmonii z prawowitym władcą, deklarując swoje posłuszeństwo i pełne poddaństwo wobec jego sprawiedliwych przykazań. Szatan, bóg (władca) obecnego złego świata, będzie ostatecznie związany, a ludzie uwolnieni spod jego panowania i tyranii oraz pouczeni w prawości, ponieważ „gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego” (Izaj. 26:9). Ludzie docenią wtedy mądre i sprawiedliwe przykazania Stwórcy, ich prawowitego władcy. [773,3]