ZŁO – Pochodzenie.

Pytanie – Skąd się wzięło zło? Czy Bóg jest jego autorem? (Izaj. 45:7; Amos 3:6)

Odpowiedź – Słowo „zło” w zacytowanych tekstach w języku hebrajskim ma znaczenie przeciwności. Te złe rzeczy i tragedie zostały zesłane na Żydów jako kara za pogwałcenie przez nich warunków przymierza, które zawarli z Panem. Zło, o którym jest tutaj mowa, nie było złem w takim sensie, że było niewłaściwe i grzeszne. To, co właściwe i niewłaściwe, dobro i zło jako zasady istniały od zawsze i zawsze będą istnieć. Zasady są wieczne. Grzech był stworzony przez uaktywnienie złego prawa i rozpoczął się, gdy Szatan pozwolił złu kontrolować oraz dominować jego działania. Grzech i zło zostały wprowadzone na świat przez Szatana, gdy nakłonił naszych pierwszych rodziców, żeby sprzeciwili się Boskiemu przykazaniu. W ten sposób rasa ludzka znalazła się pod panowaniem zła i śmierci przez Szatana, boga (władcę) tego „teraźniejszego wieku złego” (2 Kor. 4:4 [Gal. 1:4]). W naznaczonym czasie, gdy Pan ponownie będzie kontrolować ziemskie sprawy, zakładając swoje własne Królestwo na ziemi, Szatan zostanie związany, a na końcu zniszczony; natomiast zło będzie stopniowo tracić na mocy, aż gdy przy końcu panowania Chrystusa nie będzie już w ogóle grzechu i zła w ich różnorakich formach ani też cierpienia i śmierci (Obj. 21:3-5). [773,2]