ENOCH – Przeniesiony; jak to pogodzić ze stwierdzeniem, że „według wiary umarli ci wszyscy”?

Pytanie – W Hebr. 11:5 czytamy, że Enoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Następnie w trzynastym wersecie [Hebr. 11:13] czytamy, że oni wszyscy UMARLI według wiary i odnosi się to do postaci wspomnianych w poprzednich wersetach. Czy to dotyczy także Enocha? Jeżeli tak, proszę o pogodzenie tych dwóch stwierdzeń.

Odpowiedź – Na podstawie wersetów z 1 Księgi Mojżeszowej (1 Mojż. 5:22-24) oraz słów apostoła z piątego wersetu jedenastego rozdziału Listu do Hebrajczyków (Hebr. 11:5) wierzymy, że Pan przeniósł Enocha, aby nie oglądał śmierci i że życie Enocha zostało w jakiś sposób zachowane. Ponieważ Pismo Święte nie mówi, gdzie Pan umieścił Enocha, żeby nie oglądał śmierci, bezsensownym byłoby ustalanie, gdzie go szukać. Jeżeli Enoch żyłby gdzieś, jak wskazuje werset piąty, wyrażenie znajdujące się w trzynastym – „według wiary umarli ci wszyscy” – nie odnosiłoby się do niego. Apostoł ewidentnie nawiązuje do postaci wspomnianych w dwunastym wersecie, a nie w poprzedzającym fragmencie. „A przetoż z jednego, i to obumarłego, rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim. Według wiary umarli ci wszyscy” [Hebr. 11:12-13]. [773,1]