ELIASZ – Jan Chrzciciel.

Pytanie – Co Chrystus miał na myśli, gdy odnosił się do Jana Chrzciciela jako do Eliasza (Mat. 17:3,12)? Czy jest to dowód, że uznawał on reinkarnację?

Odpowiedź – Pismo Święte nigdzie nie uczy o teorii reinkarnacji. Nasz Pan Jezus oraz apostołowie nigdy w swych naukach nie wypowiedzieli ani słowa o reinkarnacji. Jeżeli chodzi o słowa Zbawiciela, o których jest mowa w pytaniu, uznajemy, że przywołał on na pamięć proroctwo Malachiasza (Mal. 4:5-6 lub 3:23-24 NB i BT). Jan Chrzciciel był jednym z największych proroków i jego misją było przygotowanie drogi Mesjaszowi, Chrystusowi, przez wykonywanie reformacyjnej pracy nawoływania do pokuty i chrztu na odpuszczenie grzechów oraz głoszenie rychłego przyjścia Królestwa Niebios. Przesłanie to było tylko i wyłącznie dla Żydów, ponieważ byli oni od wieków wybranym narodem Pana. Ale teraz miała być zapoczątkowana nowa dyspensacja. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Misją Jana było przygotowanie narodu na nowy porządek rzeczy. Czynił to w mocy i duchu Eliasza (Łuk. 1:16-17). Wiemy na pewno, że Jan nie był Eliaszem, ponieważ posiadamy jego własne świadectwo na ten temat. „I zapytali go: Kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem” (Jan 1:21). [772,2]