ZIEMIA – Czy obecne zasoby będą trwały wiecznie?

PytaniePismo Święte mówi, że Bóg nie stworzył ziemi nadaremno, ale stworzył ją, by była zamieszkana (Izaj. 45:18), a także, że ziemia stoi na wieki (Kazn. 1:4). Zdaje się to oznaczać, że ziemia na zawsze będzie zamieszkana. Jeżeli to prawda, skąd będą czerpane zasoby, takie jak węgiel, minerały, drewno itd., gdy skończą się obecne?

Odpowiedź – Ziemia składa się z różnych pierwiastków. Pierwiastki te, chociaż zmieniają swoją formę i znikają z oczu człowieka, zawsze pozostają tymi samymi pierwiastkami. Nie jest znany żaden przypadek, w którym jeden pierwiastek zmieniłby się w inny. W całym królestwie natury ma miejsce nieustanna zmiana miejsca. Jednak niczego nie przybywa ani nic nie ginie. Woda zmienia się z ciała stałego (lodu) w mgłę (parę), a następnie w swoje podstawowe gazy – H2O. Potem proces ten jest odwrotny. Gazy zmieniają się w mgłę, mgła w płyny, a płyny w ciała stałe. Na tej podstawie rozumujemy, że gdy węgiel, minerały, drewno itd. zostaną całkowicie zużyte w obecnej postaci i zmienią się w inny stan, będą wykorzystywane w owym stanie. Ten proces mógłby trwać całą wieczność, nie wyczerpując w najmniejszym stopniu pierwotnych elementów. Proces zmiany jest cykliczny i wszystko, co ludzkość będzie musiała zrobić, to podążać za tym kołem aż do jej pierwotnego początku i następnie powtarzać ten proces przez całą wieczność. [772,1]