ZIEMIA – Biblijny a naukowy pogląd na przyszłość.

PytanieBiblia mówi, że „ziemia na wieki stoi” (Kazn. 1:4). Jak możemy pogodzić to z wnioskami wyciąganymi przez naukowców, że system słoneczny stopniowo spowalnia i że Ziemia w końcu stanie się zimna i martwa?

Odpowiedź – Nawet jeżeli wnioski naukowców miałyby się sprawdzić w sposób powyżej opisany, nie byłoby to przeciwne biblijnym wypowiedziom, ponieważ Ziemia ciągle by „trwała”, chociaż bez życia. Na temat ostatecznego losu Ziemi istnieją przeróżne spekulacje. Niektórzy snują domysły, że Ziemia w końcu wpadnie na Słońce i zostanie strawiona. Inni sugerują, że wystąpi kolizja z inną kometą bądź inną planetą w taki sposób, że Ziemia zostanie zniszczona. Przypuszczenia naukowców służą zabawianiu łatwowiernej opinii publicznej i wierzymy, że niewielu poważnie traktuje te zgadywania w ciemno. Jakże rozsądna i spójna jest nauka biblijna, z której wynika, że Stworzyciel uformował Ziemię tak, by była zamieszkana i mimo że jest ona wciąż w niedoskonałym stanie jako miejsce zamieszkania ludzkości, to jednak ma być uczyniona chwalebną i doskonałą, a w swym pięknym stanie zostanie uczyniona wiecznym mieszkaniem dla odnowionego rodzaju ludzkiego! Zob. Izaj. 45:18. [771,1]