ZIEMIA – Czy ruch został odwrócony? Zegar króla Achaza.

Pytanie – W 2 Król. 20:11 czytamy, że prorok Izajasz wołał do Pana, a Ten cofnął cień słoneczny o dziesięć stopni na zegarze Achaza. Czy zapis ten naucza, że Pan odmienił ruch Ziemi wokół jej własnej osi?

Odpowiedź – Prawdopodobieństwo takiego cudu było kwestionowane przez wielu, którzy upierali się, że wiązałoby się to nie tylko z zatrzymaniem ruchu Ziemi wokół jej własnej osi, ale jednocześnie także z niemożliwym ruchem wstecznym, który musiałby być wykonany w jednej chwili. Jednak profesor Garbett, piszący dla magazynu „Knowledge” [„Wiedza”], twierdzi, że zna przypadek, gdy pewnego popołudnia kilka lat temu na wielu zegarach słonecznych w Południowej Anglii pojawił się taki sam cud, jaki został opisany w Księdze Królewskiej. Poproszony przez astronoma R. A. Proctor'a, by to wyjaśnił, napisał następujące słowa: „Przesuwanie się cieni na tarczy zegara, jakie Izajasz przepowiedział choremu Ezechiaszowi, może pojawić się w każdym miejscu w momencie zaistnienia dwóch następujących warunków: (1) górna warstwa atmosfery musi znajdować się w stanie, który powoduje, że dwie jasne peryhelia, czyli hala przeciwsłoneczne boczne, pojawiają się po przeciwnych stronach słońca i (2) dolna warstwa atmosfery musi zawierać gromadzące się chmury, wystarczająco masywne, by zakryć dwa z (pozornie) trzech słońc. Gdy prawdziwe Słońce oraz wschodnie halo przeciwsłoneczne są zakryte, tylko zachodnie halo przeciwsłoneczne rzuca cień, który zbiega się z tym, co prawdziwe Słońce rzucałoby półtorej godziny później. Ale jeżeli chmury przesuną się tak, by zakryć zachodnie peryhelium i odsłonią wschodnie, natychmiast pojawią się cienie, jakie Słońce rzucało półtorej godziny wcześniej (...). 29 marca 1858 dało by się zaobserwować taki efekt, gdyby ktoś spojrzał na każdy zegar słoneczny w Portsea i prawdopodobnie także w znacznej części Hampshire. Peryhelia były obecne i wystarczająco jasne około godz. 11, a jeszcze lepiej o godz. 13”. [770,2]