BOSKOŚĆ – Czy Jezus ma boską naturę?

PytanieCzy możemy mówić, że Jezus posiada boską naturę, a jednak nie wielbić Go jak bóstwa?

Odpowiedź – Logos jest nazwany „jednorodzonym Synem” Boga. Myśl przekazana w tym wyrażeniu jest taka, że Logos, Pan Jezus, jest jedynym bezpośrednim stworzeniem, czyli zrodzeniem Niebiańskiego Ojca, podczas gdy inni synowie Boży (aniołowie, jak i ludzie), byli jego pośrednim stworzeniem przez Logosa. Stąd słuszność i prawdziwość stwierdzenia, że jest on jednorodzonym Synem Boga. Pan Jezus zawsze był pośrednikiem, czyli kanałem, przez który wykonywane były Boskie zamiary. Właściwe jest, by jako bezpośredni przedstawiciel Niebiańskiego Ojca czczony był tak, jak czczony jest Ojciec. Tak też jest napisane: „Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał” (Jan 5:23). Po swej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus został wielce wywyższony, otrzymał chwałę, cześć i nieśmiertelność, boską naturę. W świetle tego wielkiego wywyższenia i Jego pozycji szczególnej łaski po prawej stronie Majestatu na wysokości trudno się dziwić stwierdzeniu, że powinniśmy skłaniać przed Nim kolana: „Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało” (Filip. 2:9-10). [770,1]