BOSKA NATURA – Wyjaśnienie natury.

Pytanie – Co należy rozumieć przez boską naturę? Jakie jest znaczenie słowa „natura” w tym kontekście?

Odpowiedź – Słowo „natura” w swoim prawdziwym znaczeniu odnoszącym się do stworzeń, czyli istot, oznacza rodzaj organizmu i sferę egzystencji, w której one żyją, poruszają się i istnieją. Zatem jeżeli mówimy o ludzkiej naturze, oznacza to warunki egzystencji odnoszące się do rasy ludzkiej. Anielska natura jest w wyższej i innej sferze egzystencji niż ludzka (Psalm 8:6). Ponieważ istnieje ogromna różnica pomiędzy stanami egzystencji ryby i ptaka, możemy rozsądnie przypuszczać, że jest ogromna różnica pomiędzy naturą ludzką a anielską. Boska natura jest najwyższa ze wszystkich i odmienna od pozostałych pod tym względem, że posiada wrodzone życie i jest tym samym nieśmiertelna, gdy zaś wszystkie inne natury posiadają życie, które nie jest wrodzone, ale podtrzymywane przez korzystanie z życiodajnych elementów typowych dla różnych natur. Wymieszanie natur byłoby hybrydą – dziwotworem. Pan Jezus doświadczył dwóch zmian natury – z duchowej na ludzką (Hebr. 2:16-17), a następnie z ludzkiej na boską. W Piśmie Świętym znajduje się obietnica, że wierni naśladowcy Chrystusa także doświadczą przemiany natury i staną się „uczestnikami boskiej natury” – natury Boga (2 Piotra 1:4 NB). [769,2]