ZNISZCZENIE – Góra zniszczenia (Walka Armagieddonu).

PytanieJakie jest znaczenie słowa „Armagieddon”? Co oznacza „walka Armagieddonu”? Są to wyrażenia, które często zauważam w codziennej prasie naszych politycznie zwariowanych czasów i dlatego wzbudziły one moją ciekawość.

Odpowiedź – Nazwa ta znajduje się w Obj. 16:16 i dosłownie oznacza „góra zniszczenia”. Przypuszcza się, że odnosi się to do miejsca, w którym Pan sprawił straszliwe zniszczenie wrogów Izraela przed armiami Giedeona oraz Jozafata. Przy obydwu wydarzeniach rzeź armii wroga była straszliwa, a pogrom całkowity (Sędz. 8; 2 Kron. 20). Wierzymy, że są to typy, czyli ilustracje, obrazujące „czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być” (Dan. 12:1), przy końcu ery chrześcijańskiej, gdy cały świat będzie zgromadzony „na wojnę onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego” (Obj. 16:14; zob. Sof. 3:8).

W gruncie rzeczy wrogie zastępy ostatecznego konfliktu zbierają się już teraz. Duch rewolucji i anarchii na świecie podgrzewa wrzący stan spraw. Wojujące frakcje polityczne, bojujące sufrażystki, socjaliści, nihiliści, anarchiści, organizacje pracy, związki kapitalistyczne, kościelne systemy, wszystkie w opozycji do siebie nawzajem, śpieszą na oślep do „góry zniszczenia” – Armagieddonu. Narody ziemi już się zgromadziły, tworząc jedno ogromne społeczeństwo ze wspólnymi interesami handlowymi, finansowymi i politycznymi, zjednoczone przez nowoczesne metody komunikacji, połączenia kablowe, bezprzewodowe telegrafy, pociągi i statki parowe. Armagieddon będzie naprawdę strasznym miejscem zniszczenia, a cały świat włączy się w tę ostatnią końcową walkę! [769,1]