ŚMIERĆ – Upadanie drzewa.

Pytanie – Uprzejmie proszę o wyjaśnienie ostatniej części trzeciego wersetu jedenastego rozdziału Księgi Kaznodziei Salomona [Kazn. 11:3]: „Na którymkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam zostanie”.

Odpowiedź – Uważamy, że werset ten znajduje się w harmonii z resztą Biblii, a szczególnie ze stwierdzeniem wyrażonym w dziewiątym rozdziale tej samej Księgi Kaznodziei: „Nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz” [Kazn. 9:10]. Gdy umiera jakaś osoba – upada jak drzewo – to w jakim stanie wchodzi w stan śmierci, w takim stanie pozostaje, tak jak spoczywa drzewo w lesie. Według przekonań niektórych dobrych ludzi, mających jak najlepsze intencje, gdy człowiek umiera, jest coś, co ucieka, szybując w przestrzeni. Zgodnie z tą teorią ta nieuchwytna istota, która jest uwalniana z ciała, jest rzeczywistą odrębną jednostką i tym sposobem dana osoba jest bardziej żywa niż kiedykolwiek wcześniej oraz w pełni świadoma. Mając to na uwadze i odnosząc się do zacytowanego w pytaniu wersetu, bylibyśmy zmuszeni uważać, że gdy drzewo upada, to tak naprawdę nie umiera, ale przenosi się gdzieś indziej i jest bardziej żywe w innym miejscu. Jednak w biblijnych naukach nie ma takich absurdów, ponieważ umarli są umarłymi (a nie żywymi) i zostaną wzbudzeni o poranku zmartwychwstania. [766,2]