ŚMIERĆ – Odnośnie tych, którzy umierają bez chrztu.

Pytanie – Właśnie straciłam drogą mi małą dziewczynkę, która nigdy nie została ochrzczona. Jestem przepełniona żalem i boleścią. Niektórzy ludzie mówią, że straciłam ją na całą wieczność i być może teraz wije się ona w wiecznych mękach. Odwiedziłam naszego pastora, a on tylko pokiwał głową pełen wątpliwości. Rozmawiałam także z pastorami innych denominacji i nie uzyskałam żadnego pocieszenia. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli uzyskam od Was satysfakcjonującą odpowiedź. Proszę wyłącznie o Boże Słowo, nie chcę żadnych domysłów.

Odpowiedź – Rozumiemy twój ból i lęk. Wiele matek otrzymało pocieszenie w Pańskim Słowie zapisanym w Jer. 31:15 (NB): „Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma”. (Są umarłe, w stanie nieświadomości, „umarli o niczym nie wiedzą” – Kazn. 9:5). Dzieci Racheli nie znajdowały się na wiecznych mękach, a nigdzie nie mamy zapisane, żeby kiedykolwiek zostały ochrzczone. „Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż (...) – mówi Pan – wrócą z ziemi wroga” [Jer. 31:16 NB]. W Biblii śmierć jest zawsze nazywana wrogiem, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć (1 Kor. 15:26). Wszyscy śpiący powrócą z grobów, z „ziemi wroga”, gdy Chrystus przyjdzie znowu (Jan 5:28-29). [766,1]