UMARLI – Na pewno umrzesz a otworzą się oczy wasze.

Pytanie – W 1 Mojż. 2:16-17 (NB) czytamy: „Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. W 1 Mojż. 3:4-5 natomiast: „I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie; ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe”. Moje pytanie brzmi: Które z tych stwierdzeń mamy uważać za prawdziwe?

Odpowiedź – Apostoł mówi, że Bóg nie może kłamać, a jeden ze starożytnych pisarzy oznajmia, że „nie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał” (Tyt. 1:2; 4 Mojż. 23:19). W przeciwieństwie do tego nasz Pan, mówiąc o Szatanie, wężu, powiedział: „Onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz; gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jan 8:44). W świetle tych oczywistych oświadczeń Pisma Świętego lepiej przyjąć Pańskie Słowo, że śmierć jest karą za nieposłuszeństwo. Naukowcy, nasze własne zmysły oraz Słowo Boże, wszyscy zgadzają się, że umarli są umarli, a nie, że żyją, jak Szatan i jego wysłannicy chcieliby, żebyśmy wierzyli. Zob. Rzym. 3:4. [765,2]