ŚMIERĆ – A unicestwienie.

PytanieCzy jest jakaś różnica pomiędzy śmiercią a unicestwieniem?

Odpowiedź – W Piśmie Świętym wspomniane są dwa rodzaje śmierci: Adamowy stan śmierci oraz „wtóra śmierć”. Pierwszej nie można poprawnie nazwać unicestwieniem, jako że Pan postanowił, iż wszyscy umarli z powodu grzechu Adamowego (cały świat ludzkości) mają być uwolnieni spod wyroku śmierci i obudzeni w czasie wtórego przyjścia Chrystusa. Z biblijnego punktu widzenia oni jedynie „zasnęli”. Jezus Chrystus przez łaskę Bożą skosztował śmierci za każdego człowieka i dlatego cała ludzkość zostanie wzbudzona z grobu (Jan 5:28-29). Jeśli podczas panowania Chrystusa oraz Jego Oblubienicy, Kościoła, który wtedy będzie sądził i wypróbowywał świat, ktoś będzie wytrwale stał w opozycji do Boskiego prawa moralności, miłości i sprawiedliwości, pójdzie na „wtórą śmierć”. Ten stan śmierci jest unicestwieniem. „Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego”; „Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, (...) podlegną właśnie takiej zagładzie jak one” – 2 Tes. 1:9; 2 Piotra 2:12 (BT); zob. też Abdyj. 1:16. [763,1]