UMARLI – Kim byli umarli, którym głoszono Ewangelię (1 Piotra 4:6)?

Pytanie – Uprzejmie proszę o wyjaśnienie słów apostoła, które znajdujemy w 1 Piotra 4:6. Kim byli umarli, którym głoszono Ewangelię? Kiedy i przez kogo? Jak będą oni osądzeni w ciele i jak będą żyć według Boga w duchu?

Odpowiedź – W poprzedzających wersetach apostoł mówi, „że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to. Ci dadzą liczbą temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych”. Ze słów tych wynika, że zwraca się on do naśladowców Chrystusa, którzy stali się martwymi dla rzeczy tego świata, ale żywymi dla niebieskich i duchowych. Apostoł kontynuuje swą myśl, mówiąc, że z tego powodu (ponieważ my, którzy jesteśmy umarli dla świata, ale żywi Bogu, jesteśmy teraz wzywani jako wybrana klasa Pańska) Ewangelia jest głoszona nam, którzy chociaż jesteśmy sądzeni w ciele jak wszyscy inni ludzie, to Pan osądzi nas, spłodzonych do nowości żywota, również w duchu. Te duchowe Nowe Stworzenia mają swój czas sądu w obecnym życiu i są sądzeni w ciele wraz z jego słabościami oraz skazami odziedziczonymi w Adamie. [762,1]