UMARLI – Wizje oraz niebiańska muzyka.

Pytanie – Jeżeli umarli zasnęli i w grobach oczekują zmartwychwstania w czasie wtórego przyjścia Pana, gdy wszyscy znajdujący się w grobach zostaną wzbudzeni i powstaną, jak zapewnia Pismo, jak możemy rozumieć doświadczenia pewnych osób, które odchodząc z tego świata, widzą niebiańskie wizje aniołów oraz słyszą niebiańską muzykę?

Odpowiedź – Ponieważ wyraźnie w całym Piśmie Świętym czytamy, że umarli „zasnęli” [1 Tes. 4:13], że są „w grobach”, że „umarli o niczym nie wiedzą” [Kazn. 9:5], że „nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz” [Kazn. 9:10] oraz że wszyscy pozostaną w śnie śmierci aż do przebudzenia, gdy „wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego [Syna Człowieczego] [Jan 5:28], stąd wnioskujemy, że umierający nie wstępują natychmiast do nieba oraz że to, co niektórzy widzą, nie jest faktycznym przebłyskiem niebiańskiej chwały, lecz tylko fantasmagorią wywołaną stanem pobudzenia wyobraźni w ich umysłach przy jednoczesnym uśpieniu zdolności rozumowania. Pan Jezus oświadczył przy swoim pierwszym przyjściu, że nikt nie wstąpił do nieba, a apostoł mówi, że umarli będą wzbudzeni i przemienieni w czasie wtórego przyjścia – zob. Jan 3:13; 1 Kor. 15:51-52. [761,2]