UMARLI – Mojżesz i Eliasz na górze – jak?

Pytanie – Jeżeli Mojżesz i Eliasz byli rzeczywiście umarłymi, jak mogli pojawić się na „górze przemienienia” z naszym Panem Jezusem (Mat. 17:1-3)?

Odpowiedź – Mimo że Mojżesz i Eliasz odeszli ze sceny ziemskich doświadczeń w bardzo specyficznych oraz tajemniczych okolicznościach, to jednak otrzymaliśmy zapewnienie, że obydwaj umarli (5 Mojż. 34:5; Hebr. 11:13). Pismo Święte wszędzie przedstawia umarłych jako znajdujących się w stanie nieświadomości, którzy „zasnęli” w grobach – „umarli o niczym nie wiedzą”, „albowiem nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz” (Kazn. 9:5,10). Musimy uważnie zbadać ten tekst, poszukując jego prawdziwego znaczenia i uznając, że wszystkie fragmenty natchnionego Pisma znajdują się ze sobą w całkowitej harmonii. Dziewiąty werset tego samego rozdziału [Mat. 17:9] wyjaśnia tę kwestię, gdy zwrócimy uwagę na słowa Mistrza: „Nikomu nie powiadajcie tego widzenia”. Zatem to, co ujrzał apostoł, było wyłącznie „widzeniem” Mojżesza i Eliasza z Panem, tak jak święty Jan na wyspie Patmos zobaczył wizję bestii, aniołów itd., a nie prawdziwe rzeczy. Mojżesz z pewnością nie został wtedy wzbudzony i uczyniony doskonałym, ponieważ jak wiadomo, nasz Pan Jezus był pierwszym wzbudzonym z martwych i uwielbionym. Zauważmy także słowa apostoła Pawła w Hebr. 11:39-40, gdzie stwierdza, że Mojżesz i pozostali starożytni święci dopiero dojdą do doskonałości przez klasę Kościoła, gdy ta zostanie uwielbiona w niebiańskim Królestwie Chrystusa. [761,1]