UMARLI – Ożywieni w Chrystusie.

PytanieOto werset, który jest bardzo niejasny. Będę wdzięczny, jeżeli mógłbyś go wytłumaczyć. Czytamy: „Jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” – 1 Kor. 15:22. Jakie jest znaczenie tej drugiej części?

Odpowiedź – Poprawne tłumaczenie tego tekstu brzmi: „Jak w Adamie wszyscy umierają, tak wszyscy w Chrystusie ożywieni będą”. Adam przez nieposłuszeństwo ściągnął grzech na siebie oraz wszystkie swoje dzieci, które będąc wtedy w jego łonie, odziedziczyły śmierć. Cena okupowa za Adama i cały jego rodzaj została zagwarantowana przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. We właściwym czasie Chrystus zaoferuje Adamowi oraz wszystkim jego dzieciom, wszystkim ludziom, życie wieczne. Jednak oferta ta będzie światu złożona w odwrotnej kolejności, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi (Adam) ostatnimi. Wszyscy, którzy po przyjściu do znajomości prawdy dotyczącej okupowego dzieła Chrystusa przyjmą Chrystusa i będą Mu posłuszni, zostaną ożywieni. Przyjmą Chrystusa i będą Mu posłuszni w tym sensie, że staną się Jego dziećmi. Ci, którzy odmówią przyjścia do Chrystusa, nie otrzymają życia wiecznego, ale doświadczą wiecznego zniszczenia. Chrystus jest wspaniałym dawcą życia dla rodzaju ludzkiego i podczas swego panowania zaoferuje wszystkim życie jako dar łaski, a ci, którzy go przyjmą na oferowanych warunkach, osiągną pełne i doskonałe życie. [760,3]