DZIEŃ PRZYGOTOWANIA – Znaczenie.

PytanieJakie jest znaczenie Nah. 2:4-5 (BT), a szczególnie wyrażenia „dzień jego przygotowania”?

Odpowiedź – Wiele proroctw biblijnych odnosi się do czasów ostatecznych, czyli dni ostatecznych, nie planety, na której mieszkamy, ponieważ „ziemia na wieki stoi” (Kazn. 1:4), ale raczej obecnego złego świata, czyli dyspensacji, gdy nowy wiek, czyli porządek rzeczy, zostanie zaprowadzony. Zatem „dzień jego przygotowania” jest dniem lub okresem czasu, gdy Pan Bóg przygotowuje czynniki i warunki dla nowej dyspensacji, czasami określanej jako „Złoty Wiek Proroctwa”. W gruncie rzeczy, czyż nie żyjemy w okresie przejściowym? Wspaniałe zmiany są wykuwane, stare rzeczy przemijają i rozwijają się nowe warunki. W nawiązaniu do Proroctwa Nahuma powinniśmy zwrócić bezpośrednią uwagę na stwierdzenie proroka (Dan. 12:4), że „wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność” w czasach końca. Ludzie biegają dzisiaj po całym świecie za pomocą tych właśnie „wozów jako pochodnie gorejących” [Nah. 2:3 BG] – automobilów, tramwajów i pociągów, które będą „po ulicach grzmieć i po rynku skrzypieć będą” [Nah. 2:4 BG]. Biblijne proroctwa ponad siedemdziesiąt razy odnoszą się do tego „dnia przygotowania”, wyraźnie wskazując, że jesteśmy w przededniu chwalebnej Nowej Ery, w której Boskie błogosławieństwa spłyną na wszystkie narody ziemi. [759,2]