STWORZENIE – Dni, jak długie?

PytanieCzy sześć dni stworzenia było literalnymi dniami składającymi się z 24 godzin?

Odpowiedź – Słowo „dzień” używane jest w Piśmie Świętym na oznaczenie pewnego ustalonego okresu czasu. Czytamy o dniu czterdziestoletnim „w dzień onego pokuszenia na puszczy” (Hebr. 3:8-9). Mamy także oświadczenie Biblii, że „jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat” (2 Piotra 3:8). O roku bardzo często mówi się jako o dniu: „Dzień, mówię, za rok daję tobie” (Ezech. 4:6). Co więcej, cały Wiek Ewangelii jest nazwany „dniem zbawienia” (2 Kor. 6:2). Gdy zastanowimy się nad opisami z 1 Księgi Mojżeszowej odnoszącymi się do sześciu dni stworzenia, czyli epok, nie powinniśmy ograniczać naszych myśli do 24-godzinnego dnia, ale zbadać ten przedmiot i dostrzec, jaki okres one oznaczają. Robiąc to, odkrywamy, że nie mogło tu chodzić o 24-godzinny dzień, ponieważ słońce nie ukazało się aż do czwartego dnia stworzenia, a zatem trzy pierwsze dni stworzenia nie mogły być 24-godzinnymi okresami, jak to ma miejsce teraz. Nie pójdziemy jednak w całkowicie odmienną stronę i nie przyłączymy się do tak zwanych naukowców w ich twierdzeniach, że okres stworzenia trwał miliony lat.

Odnajdujemy w Biblii zadowalające dowody na to, że każdy z tych „dni” stworzenia był okresem 7 tysięcy lat i stąd cały tydzień miałby 7000 x 7 = 49 tysięcy lat. Wierzymy, że jest to całkiem rozsądna ilość czasu na wykonaną w tym okresie pracę – na uporządkowanie i zapełnienie istniejącej już ziemi. [758,1]