SUMIENIE – Czym jest?

PytanieCzym jest sumienie?

Odpowiedź – Podczas stworzenia człowiek został obdarzony moralnością, czyli zdolnością pozwalającą rozróżniać dobro od zła. Umiejętność ta była doskonała w pierwszym człowieku, który został ukształtowany przez Stworzyciela. Boskie prawo zostało zapisane w naturze doskonałej ludzkiej istoty – Adamie. Gdy człowiek okazał się nieposłusznym wobec wszechmocnej Istoty, która go ukształtowała, wiedział, że przestąpił zasady prawości oraz sprawiedliwości, a jego sumienie go potępiało – jego moralne funkcje zostały naruszone i wraz z kobietą ukrył się przed obecnością Pana.

Zmysł rozpoznawania dobra i zła, rozróżniania tego, co właściwe i niewłaściwe, został niestety zmącony i przez długie wieki doświadczeń rodzaju ludzkiego napełniany był grzechem, złem i degradacją, aż do momentu, gdy samo sumienie przestało już być bezpiecznym przewodnikiem w kierowaniu ziemskimi sprawami. Sumienie, nawet tych najlepszych, od czasu do czasu myli się i wątpi. Dlatego, tak jak każdy zegarek musi być regulowany do jakiegoś standardowego czasu, tak i nasze sumienie wymaga nieustannej regulacji według standardów moralności i prawości – według Słowa Bożego, czyli Biblii. [757,1]