KOŚCIÓŁ – Najstarszy.

PytanieKtóry kościół jest najstarszy?

Odpowiedź – Z biblijnego punktu widzenia jest tylko jeden Kościół. Używając słów apostoła, jest to „zebranie pierworodnych, którzy są spisani w niebie”, nazywane także „kościołem Boga żywego” czy „Kościołem Chrystusa” – Hebr. 12:23; 1 Tym. 3:15; Rzym. 16:16 (BT). Jest to Kościół założony przez naszego Pana, który nie dał mu nazwy żadnego stronnictwa. Był to po prostu Kościół Chrystusowy. Od tego czasu dobrzy ludzie, w mniejszym bądź większym stopniu zwiedzeni przez błędy „ciemnych wieków”, zaczęli rozdzielać się na przeróżne grupy oraz kościoły ludzkich organizacji i związywać się wzajemnie ludzkimi dogmatami. Mają one różnorakie nazwy. Żaden z tych ludzkich kościołów nie jest ani uznawany, ani wspomniany przez Biblię. Jedyny „Kościół Boga żywego” składa się ze świętobliwego ludu Bożego znajdującego się we wszystkich tych denominacjach lub, jak się może zdarzyć, poza nimi. Stąd też najstarszym kościołem jest Kościół Chrystusowy i w Boskiej ocenie jest on także jedynym Kościołem. Każdy święty musi pragnąć członkostwa w tym Kościele oraz ubiegać się o nie jako o najwyższy zaszczyt. Ofiarowani wierzący przyłączają się do tego Kościoła jakby na próbę, ale osiągnięcie pełnego członkostwa w tym Kościele, który jest Ciałem Chrystusowym, zostanie udzielone wyłącznie „zwycięzcom”, gdy dokończą swego biegu i staną się uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. [755,2]