KOŚCIÓŁ – Przesłanie dla świata w obecnym czasie.

PytanieJakie jest przesłanie Chrystusa dla świata w obecnym czasie? Jest to okres przejściowy; nowe kierunki myśli i nowe warunki gwałtownie wypierają stare. Czy to nie odnosi się również do spraw duchowych?

Odpowiedź – Jest to jedno z fundamentalnych pytań obecnych czasów. Wszędzie pastorowie pytają siebie oraz innych o właściwy kierunek ich wysiłków, by nie pozostać w tyle. Wielu popełnia błąd, ignorując podstawowe nauki biblijne i poświęcając się głoszeniu teorii „ewolucji” oraz „wyższego krytycyzmu”, które nie są niczym więcej niż podstępnymi formami sceptycyzmu i niewiary. Każdy duchowny, który głosi te teorie z ambony, nie ma prawa do tytułu „sługi Ewangelii”. Jest on albo niegodziwcem, albo hipokrytą, jeżeli nie przestaje udawać chrześcijańskiego pastora, gdy podkopuje wiarę swoich słuchaczy, głosząc to, co jest w bezpośredniej sprzeczności z naukami Biblii. Nie powinno być zatem niespodzianką, że tak niewiele osób w dzisiejszych czasach uczęszcza na kościelne nabożeństwa, gdy zdamy sobie sprawę, że tak wielu duchownych głosi wszystko poza Ewangelią. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest głoszenie wspaniałej wieści o zbawieniu przez Chrystusa oraz Jego nadchodzącym Królestwie, które, gdy zostanie ustanowione na ziemi, przyniesie błogosławieństwo całej ludzkości. Przesłanie Kościoła dla świata obecnie brzmi: „PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO NIEBIOS” [Mat. 3:2 NB], Królestwo, o które modlili się wszyscy żarliwi chrześcijanie: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi” [Mat. 6:10]. [754,2]