KOŚCIÓŁ – Ostatni z siedmiu okresów, Laodycea.

PytanieJak możemy rozumieć Pańskie słowa, gdy stwierdza: „Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich” – Obj. 3:15-16 (NB)?

Odpowiedź – Siedem zborów Azji reprezentuje siedem okresów rozwoju, czyli epok w historii jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Wiadomość do zboru w Laodycei odnosi się zatem do ostatniego, czyli obecnego, okresu Kościoła. Podczas tego finałowego etapu rozwoju Kościoła chrześcijańskiego możemy spodziewać się wyplucia z ust Pana, czyli odrzucenia od pełnienia funkcji Jego rzeczników oraz członków Jego prawdziwego Kościoła, wszystkich tych, którzy są „letni” i obojętni w służbie Panu – chrześcijan wyłącznie z imienia, niepoświęconych sercem naśladowców Pana. Każdego dnia staje się coraz bardziej widoczne dla wszystkich uważnych obserwatorów, że jest ogromna różnica pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami a ogromnymi masami wyznającymi chrześcijaństwo. Prawdopodobnie najbardziej karygodną klasą ludzi na ziemi jest ta składająca się z osób, które czynią to bez serca i są obojętne na wielkie oraz ważne sprawy życia. [754,1]