CHRONOLOGIA – Obliczanie czasu obecnie a za dni Mojżesza.

Pytanie – Jak można porównać sposób obliczania czasu za dni Mojżesza z chronologicznymi metodami używanymi obecnie, a jeżeli jest jakaś różnica, to czy nie wyjaśniałaby ona wieku Matuzalema podanego w Piśmie Świętym?

Odpowiedź – Żydowski sposób liczenia czasu będący w użyciu za dni Mojżesza był kombinacją czasu słonecznego oraz księżycowego. Był to prosty, automatycznie dopasowujący się system, który, jeżeli chodzi o końcowy wynik, był tak samo dokładny jak obecnie używane metody. Żydowskie miesiące miały 30 dni odpowiadające lunacjom księżyca. Pierwotnie dwanaście miesięcy tworzyło rok o długości 360 dni. Różnice wynikające z tej metody były korygowane przez porozumienie dotyczące rozpoczęcia nowego roku w momencie, gdy nów znajdował się w punkcie równonocy wiosennej. W wyniku tej metody niektóre lata liczyły 13 miesięcy zamiast 12. Zatem długość lat za czasów Mojżesza była ogólnie taka sama jak obecnie. Wyjątkowa żywotność przed potopem może być logicznie wytłumaczona na podstawie zapisów biblijnych jako efekt tego, że pierwotnie rasa ludzka była doskonała, a ponieważ grzech pojawił się na świecie jako wynik upadku, ludzkość zaczęła się degradować. W doskonalszym stanie przeciętna długość życia była znacznie dłuższa, niż ma to miejsce obecnie, po sześciu tysiącach lat degradacji. Oczywiście jest to przeciwne teorii ewolucji, która utrzymuje, że stan rodzaju ludzkiego się stopniowo poprawia. Nikt jednak nie był dotąd w stanie przedstawić ani jednego dowodu na prawdziwość tej teorii, a obecnie ci najbardziej zaawansowani w wiedzy naukowej jej zaprzeczają. [753,2]