CHRYSTUS – Czemu dobrzy ludzie są niewierzący?

Pytanie – Znam wielu dobrych i uczciwych ludzi, którzy nawet nie uważają się za chrześcijan. Dlaczego nie wierzą oni w Pana Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź – Apostoł Paweł, mówiąc do wierzących, oświadcza: „Jesteście zbawieni przez wiarę” [Efezj. 2:8]. Niektórzy ludzie nie potrafią posługiwać się przymiotem wiary. Apostoł poucza także, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, co oznacza, że aby posiadać wiarę, należy badać Słowo Boże i wierzyć mu. Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie, gdy mówi, że bóg świata tego (Szatan), objawiony w obecnym złym porządku rzeczy, „zaślepił umysły niewierzących” (2 Kor. 4:4 NB). Wielki przeciwnik Szatan jest autorem tak wielu fałszywych doktryn, że dobrzy, uczciwi ludzie całkowicie się w nich pogubili. Jedna organizacja nauczała takiej doktryny, inny kościół, równie uczciwy, odmiennej doktryny, w wyniku czego mamy na świecie ponad trzysta różnych denominacji, a w każdej z nich trochę prawdy wymieszanej ze znaczną ilością błędu. Wielu uczciwych ludzi nie potrafiło oddzielić prawdy od błędu. Nie potrafili przyjąć tylko prawdy, a odrzucić błędu i stąd zamieszanie oraz odrzucenie obydwu. Gdyby wszyscy umieli posłuchać napomnienia apostoła: „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem” [2 Tym. 2:15], a nie podążali za teoriami ludzkimi, byłoby mniej zamieszania i więcej osób chętnych przyjąć nauki biblijne. [752,2]