CHRYSTUS – Traktowanie dzisiaj a w czasie pierwszego przyjścia.

Pytanie – Czy uważasz, że w obecnej dobie oświecenia, gdyby Chrystus pojawił się tutaj jako człowiek, tak jak za czasu swego pierwszego przyjścia, to ludzie potraktowaliby Go w ten sam sposób jak wtedy?

Odpowiedź – W dzisiejszym świecie występują nie tylko tacy przedstawiciele Chrystusa, którzy wyznają Go wyłącznie z imienia, ale także prawdziwi, poświęceni sercem, szczerzy naśladowcy Mistrza i biorąc pod uwagę, jak świat ich traktuje, możemy śmiało domyślać się, jakie byłyby doświadczenia Pana, gdyby pojawił się w ciele teraz, tak jak w czasie swojego pierwszego przyjścia. Ta garstka świętych, którzy pokornie kroczą śladami Chrystusa, poświęcając wszystko, co mają, by pomagać biednym oraz by głosić Ewangelię, na ogół nie jest wysoce poważana przez ludzi. Czyż nie zgadza się to ze słowami naszego Pana oraz apostołów (Mat 5:10-12; Rzym. 8:17-18; 2 Tym. 2:12; 1 Kor. 1:26-27)? Jak by nie patrzeć, zwykły lud słuchał naszego Pana z radością i dziwił się łaskawym słowom płynącym z Jego ust. Przy jednej okazji pragnęli uczynić Go swoim królem i wznieśli triumfalny okrzyk podczas Jego wjazdu do Jerozolimy. To uczeni w Piśmie i faryzeusze, religijni przywódcy tamtego okresu, sprzeciwiali się Panu i prześladowali Go, aż w końcu podburzyli rzesze, by wołały przeciwko Niemu. Tak jest także teraz. Światowi ludzie podziwiają prawego chrześcijanina, jego szczerość i uczciwość, nawet jeżeli uważają go za niemądrego, bo usiłuje żyć zgodnie ze swoją wiarą. Ale współcześni nauczeni w Piśmie i faryzeusze nienawidzą tych, którzy głoszą prawdziwe nauki biblijne. W świetle tego mamy powód, by uważać, że gdyby Mistrz miał się pojawić teraz, byłoby tak samo jak podczas Jego pierwszego przyjścia. [752,1]