CHRYSTUS – Pragnienie Pawła, by być z Nim.

Pytanie – Czy mógłbyś wyjaśnić Filip. 1:23: „Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze” (BT)?

Odpowiedź – Kontekst wskazuje, że tymi dwiema rzeczami w umyśle apostoła (pomiędzy którymi nie może się zdecydować) było życie i śmierć. Pojawia się jednak trzecia rzecz, co do której nie ma problemów z wyborem. Rzecz, która jest znaczenie lepsza niż życie w ciele czy umieranie w Chrystusie. Jest to coś, czego apostoł szczerze pragnie, mianowicie ponownego przyjścia Chrystusa, ponieważ w momencie Jego powrotu miał nadzieję być przemieniony, uczyniony takim jak On i być z Nim. Greckie słowo przetłumaczone w powyższym cytacie jako „odejść” jest takie samo jak to przetłumaczone na „wrócił” w Łuk. 12:36 i ma identyczne znaczenie. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idę (...), przyjdę zasię”. Przychodząc zasię (pośle Go Ojciec – Dzieje Ap. 3:20), „odejdzie” od Ojca i w tym samym czasie „wróci” do swoich uczniów. Gdyby słowa apostoła zostały przetłumaczone „na powrót”, byłoby to tak samo właściwe i zgadzałoby się z innymi wersetami. [751,1]