OBLUBIENICA – Kiedy Duch i Oblubienica powiedzą: Przyjdź!?

PytanieW Obj. 22:17 jest napisane: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!”. Czy werset ten już się wypełnił, a jeżeli nie, to kiedy to nastąpi?

Odpowiedź – Wypełni się to w przyszłości z następującego powodu: teraz jeszcze nie ma Oblubienicy. Jezus, tak jak zapowiedział (Jan 14:2-4), podczas Wieku Ewangelii przygotowuje miejsce dla Oblubienicy. Połączenie Oblubienicy i Oblubieńca ma nastąpić w czasie wtórego przyjścia naszego Pana (Obj. 19:6-8). Podczas Wieku Ewangelii przyszli członkowie klasy Oblubienicy posiadają w sobie Pańskiego ducha. Każdy prawdziwy naśladowca Jezusa jest „studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu” (Jan 4:14). Z czasem, gdy te studnie wytryskujące zostaną razem zgromadzone i połączone z naszym Panem, wówczas Oblubienica i Oblubieniec będą stanowili wspaniałą „rzekę życia”, czyli „wodę żywota”, która wypływać będzie z tronu Boga i błogosławić oraz leczyć wszystkie narody ziemi zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał Abrahamowi, mówiąc: „Błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi” [1 Mojż. 22:18]. Wtedy wszyscy, którzy zechcą, będą mogli przyjść i do woli czerpać z tej „wody żywota”. Woda żywota oznacza przesłanie Prawdy ukazujące bogactwo błogosławieństw. Wszyscy, którzy je przyjmą, mogą otrzymać jej błogosławieństwa, ale ci, którzy nie przyjmą i okażą nieposłuszeństwo wobec Pana, nie otrzymają błogosławieństwa. [750,1]