OBLUBIENICA – Jedno z wielu określeń Kościoła.

PytanieJak możemy udowodnić skrajnym krytykom, że „wzięci dla imienia Pana” (Dzieje Ap. 15:14) są to ci, o których w Piśmie Świętym czytamy jako o „oblubienicy”, „małżonce Barankowej”, „nowym Jeruzalem” itd.?

Odpowiedź – „Skrajni krytycy” są to właśnie ci, którzy powinni rozpoznać zasadność doktryny o wyborze, tak stanowczo nakreślonej w przytoczonym cytacie. To właśnie myślące, krytyczne umysły odrzucają przeżyte oraz przestarzałe teorie przeszłości i przychodzą teraz do znajomości prawdy dotyczącej Boskiego zamysłu. Jakże rozsądne są wtedy – dla tych, którzy widzą te fakty i krytycznie rozumują – biblijne nauki odnoszące się do wyboru ludu „imieniowi swemu” oraz fakt, że wybór ten trwa przez cały okres chrześcijaństwa! Naturalnie, taki umysł będzie szukał dalszego zrozumienia tożsamości tego specjalnego ludu, czyli klasy. Różne fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do tej klasy będą logicznie pasować i zostanie zauważone, że jest to Kościół Chrystusowy, Oblubienica, Małżonka Barankowa, Nowe Jeruzalem itd. Jakże rozsądna i spójna jest nauka, że po tym wyborze Ojciec Niebiański, który jest miłościwy, litościwy oraz dobrotliwy, przez tę uwielbioną klasę – Chrystusa, Jego Kościół – odbuduje upadłe ruiny [szałasu] Dawida, przywróci Żydów do ich własnej ziemi, a potem zaprosi wszystkich pogan, „nad którymi wzywano imienia” Jego – świat ludzkości, by powrócili do harmonii z Nim i otrzymali wieczne życie, radość oraz pokój. Przeczytaj wersety następujące po tym, który został zacytowany w pytaniu. [749,2]