BIBLIA – Czemu tak trudna do zrozumienia?

PytanieDlaczego Biblia jest tak trudna do zrozumienia? Czemu nie KAŻDY, kto umie czytać, może zrozumieć Słowo Boże?

Odpowiedź – Biblia nie została napisana dla niewierzących ani w sposób pozwalający światu na zrozumienie jej nauk. By zrozumieć Biblię, musimy przyjąć postawę uczniów Chrystusa i musimy się od Niego uczyć. Biblia jest jak teleskop; nie wystarczy obejrzeć go z zewnątrz, obejrzeć jego postument oraz łączenia. Nie wystarczy nawet patrzenie przez teleskop. Wielu, zaglądając do teleskopu, widziało wyłącznie tubę, nie wyglądając wcale poza jego drugi koniec. Nawet gdy spojrzymy właściwie przez teleskop i zobaczymy to, co jest po jego drugiej stronie, ciągle jeszcze przyrząd ten musi być właściwie wyregulowany, abyśmy mogli otrzymać najlepsze wyniki i właściwie rozpoznać obiekty. Tak samo jest z Biblią. Gdy zbliżamy się do Boga, On zbliża się do nas i w ten sposób możemy docenić jeszcze większą ilość głębokich rzeczy z Jego Słowa. Ale tylko świętobliwy badacz Biblii jest zdolny zrozumieć i ocenić „szerokość i długość, i głębokość, i wysokość; i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość” (Efezj. 3:18-19), która jest objawiona w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł daje nam klucz do właściwego zrozumienia, mówiąc: „Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego; albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone”. „Ale nam [Kościołowi, ofiarowanym] to Bóg objawił przez Ducha swojego” (1 Kor. 2:14,10). Nawet głębokie rzeczy Boże mogą zostać poznane przez nabywanie ducha Bożego, ducha Prawdy i ducha Słowa. [748,2]