BIBLIA – Czemu tak trudna do zrozumienia?

PytanieCzemu Bóg dał Biblię tak trudną do zrozumienia? Czemu Biblia nie została napisana w taki sposób, by mogła być zrozumiana równie łatwo jak codzienna gazeta?

Odpowiedź – Biblia jest ogólnie uznawana za jedną z najtrudniejszych do zrozumienia książek na ziemi. Najświatlejsze umysły świata od wieków różniły się co do zrozumienia jej nauk. Całe biblioteki książek zostały napisane przez autorów, których poglądy różniły się niestety od pozostałych. Cały chrześcijański świat jest dzisiaj podzielony na ponad 600 odłamów, których poglądy na temat biblijnych nauk różnią się od pozostałych. Tak, Biblię ciężko zrozumieć i niewielu jest tych, którzy ją rozumieją. Wyraźnie widać, że jej wspaniały Autor nie życzył sobie być zrozumianym przez wszystkich, a Biblia sama w sobie jest tego świadectwem. Pewnego razu uczniowie przyszli do Mistrza i zadali mu praktycznie to samo pytanie, które teraz rozważamy: „Dlaczegoż im [ludziom] w podobieństwach [przypowieściach] mówisz?”. Innymi słowy: Panie, dlaczego nie nauczasz tych ludzi w jasnym, zrozumiałym i prostym języku, żeby wszyscy mogli zrozumieć? „A on odpowiadając, rzekł im: Wam [moim naśladowcom] dano wiedzieć tajemnicę królestwa niebieskiego, ale onym nie dano” (Mat. 13:10-11). „Tajemnica Królestwa” to Boski Plan Wieków objawiony w Piśmie Świętym, którego poznanie jest wyłącznie dla tych, którzy osiągnęli stan harmonii z Boską wolą Wszechmogącego, Najwyższego Pana całego stworzenia. Dla innych Biblia jest zapieczętowaną księgą, bez względu na to, jak bardzo są inteligentni (zob. 1 Kor. 2:7-14). [748,1]