BIBLIA – Wyjaśnienie Mar. 16:18.

PytanieCzy chrześcijanie mogą brać w ręce jadowite węże oraz pić trucizny i nie stanie im się żadna krzywda, jak napisano w Mar. 16:18?

Odpowiedź – Ponieważ Bóg zaprasza człowieka, by rozsądzał Jego Słowo (Izaj. 1:18), musimy wiedzieć, że Jego Słowo jest rozsądne. Cytat przytoczony w pytaniu nie jest rozsądny. Ale czy jest on częścią Boskiego Słowa? Odpowiadamy: nie. Pierwotnie Ewangelia św. Marka kończyła się na wersecie 9 rozdziału 16. Dodatkowe wersety (10-20), które zawierają powyższy cytat, nie znajdują się w starych biblijnych manuskryptach. Wszyscy uczeni zgadzają się, że zostały one dodane około 600 lat po napisaniu Ewangelii św. Marka i stąd zacytowane słowa nie są częścią Ewangelii i wiemy, że są nieprawdziwe. Gdy już to wiemy, uznanie ich oznaczałoby przyłączenie się do tych, którzy dopisali je do Słowa Bożego (Obj. 22:18-19). Ludzkie doświadczenie wskazuje, że nawet najlepsi chrześcijanie nie mogą bezkarnie brać w ręce węży ani pić śmiertelnych trucizn. [747,2]