BIBLIA – Sprzeczności.

PytanieCzy w Biblii nie znajduje się wiele sprzeczności? A jeżeli Biblia nie jest w harmonii sama ze sobą, to jak możemy mówić, że jest natchniona?

Odpowiedź – Wydawać by się mogło, że Biblia zawiera wiele sprzeczności, a dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich są błędy w tłumaczeniu na różne języki nowożytne z oryginalnych języków, w których Pismo Święte zostało napisane. Twierdzi się, że Authorised Version oraz Douay podlegają dwudziestu tysiącom poprawek! Przekłady The Revised Versions, zarówno angielski, jak i amerykański, poprawiły wiele z tych błędów, ale nie wszystkie. Nikt nie twierdzi, że tłumacze byli natchnieni. Innym powszechnym powodem pozornych sprzeczności jest to, że wiele biblijnych tekstów zostało wyciągniętych z właściwego kontekstu przez biblijnych wykładowców i zinterpretowanych tak, by znaczyły coś dokładnie przeciwnego, niż to, co w rzeczywistości oznaczają. W ten sposób można sprawić, że Biblia będzie popierać każdą teorię. Na przykład w jednym miejscu czytamy, że Judasz „odszedłszy, powiesił się” [Mat. 27:5], a w innym miejscu czytamy: „Idź, i ty czyń podobnie”! [Łuk. 10:37 NB]. Dla każdego, kto „wykłada należycie słowo prawdy” (2 Tym. 2:15 NB), nie ma ani jednej sprzeczności w całym Piśmie Świętym. [746,2]