APOSTOLSKI SYMBOL WIARY – Czy jest biblijny?

PytanieWiększość kościelnych denominacji na całym świecie przyjęło „Apostolski symbol wiary”. Dlaczego się on tak nazywa? Czy był napisany przez apostołów i gdzie znajdujemy go w Biblii?

Odpowiedź – To, co jest znane pomiędzy chrześcijanami jako „Apostolski symbol wiary” lub „Skład Apostolski”, nie zostało napisane przez apostołów naszego Pana i dlatego nie znajdziemy tego tekstu w Biblii. Jeżeli chodzi o jego pochodzenie, to cytujemy za Mosheim's Ecclesiastical History [„Historia Kościoła”, J. L. von Mosheim], uznanym przez naukowców autorytetem: „Rzeczywiście istnieje zwięzłe streszczenie chrześcijańskich doktryn nazywane „Apostolskim symbolem wiary”, którego autorstwo od czwartego wieku przypisywane jest ambasadorom Chrystusa. Ale obecnie wszyscy, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat starożytności, jednomyślne przyznają, że taka opinia jest błędna i nie ma żadnych podstaw. Ci, którzy rozsądzają to mądrzej i rozumniej, uważają, że Skład Apostolski miał skromny początek i stopniowo zyskiwał na znaczeniu, gdy wymagały tego okoliczności, by wykluczyć nowe błędy z kościoła”. Swoją nazwę uzyskał prawdopodobnie dzięki tym, którzy go przygotowali, by wskazywała, że w ich opinii zawiera on wyłącznie nauki głoszone przez apostołów. Zawiera wiele prawd, ale nie jest całkowicie biblijny. Stwierdza na przykład: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”, podczas gdy Biblia nigdzie nie naucza, że nasze ciała mają zmartwychwstać. Biblia naucza o wzbudzeniu duszy. O zmartwychwstaniu apostoł powiedział: „I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyróść, (...) ale Bóg daje mu [istocie duchowej] ciało jako chce, a każdemu nasieniu jego własne ciało”. Z pewnością apostoł nie mówił o ciele, używając słowa „mu”, ponieważ wtedy ciało miałoby ciało, co jest absurdem. Później oświadcza: „Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne” (1 Kor. 15:35,37-38,43-44). [745,1]