ANIOŁOWIE – Jacy są?

PytanieCzym jest anioł? Nasi pastorowie mówią nam, że jeżeli będziemy chodzić do kościoła, łożyć na tacę i nigdy nie zrobimy niczego naprawę złego, to pewnego dnia będziemy jak aniołowie i pójdziemy po śmierci do nieba. Chcę wiedzieć, jacy są aniołowie. Czy wszyscy żyli jako mężczyźni i kobiety na ziemi, zanim stali się aniołami i jak zostali aniołami, zanim pojawiły się jakiekolwiek kościoły oraz regularne zbiórki? Czy kiedykolwiek wcześniej istniał tańszy sposób, by stać się aniołem, niż teraz?

Odpowiedź – Popularne wyobrażenie aniołów ukazuje je jako świetliste istoty ubrane na biało ze skrzydłami przymocowanymi do ramion, zawsze przedstawiane jako kobiety, które spędzają większość swego czasu, siedząc na chmurach i grając na harfach. W Biblii aniołowie przedstawieni są jako istoty duchowe działające jako Pańscy posłańcy. Nie znamy żadnego wersetu, który stwierdzałby, że istoty ludzkie kiedykolwiek staną się aniołami. Wręcz przeciwnie, Pan obiecał ziemskie błogosławieństwa wszystkim ludziom, którzy będą posłuszni Jego dobrym, słusznym prawom sprawiedliwości i miłości, gdy Jego Królestwo zostanie ustanowione na ziemi. Zbawienie będzie dane wszystkim, którzy przyjmą je na warunkach pełnego posłuszeństwa Jego niebiańskiej woli – Mat. 6:10. [744,2]