ANIOŁOWIE – Małżeństwa z córkami ludzkimi.

PytanieJeżeli „synowie Boży” (1 Mojż. 6:4) byli aniołami, którzy opuścili wcześniejsze mieszkanie swoje, czyli swój pierwszy stan, duchową sferę (Judy 1:6), to jak mogli poślubić „córki ludzkie” i mieć dzieci, skoro, jak rozumiemy ze słów Mistrza (Mat. 22:30), aniołowie nie mają określonej płci?

Odpowiedź – Z wielu wersetów jasno wynika, że aniołowie, czyli duchowe istoty, mają moc materializowania się do postaci ludzkiej. Jest to całkowita materializacja, jak podają następujące wersety, ukazujące, że zmaterializowane istoty mogły jeść i pić oraz wykonywać wszystkie funkcje zwykłej istoty znajdującej się na ziemskim poziomie egzystencji (1 Mojż. 18:8; 1 Mojż. 32:24-25; Zach. 1:9,5; Łuk. 1:30; Dzieje Ap. 12:7-10). Jest oczywiste, że aniołowie w swoim właściwym mieszkaniu, w sferze duchowej, nie posiadają mocy reprodukcji. Nie jest zatem możliwe, aby posiadali anielskie potomstwo. Dopiero gdy zmaterializowali się jako istoty ludzkie, mogli korzystać z tej zdolności właściwej ludziom i bez niebiańskiego pozwolenia wydawać na świat dzieci cielesnej natury, co też niektórzy uczynili i zostali za to ukarani – podani łańcuchom ciemności aż do dnia sądu. [744,1]