ANIOŁOWIE – W jaki sposób apostołowie stali się dziwowiskiem?

Pytanie„Albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, Aniołom i ludziom” – 1 Kor. 4:9. W jaki sposób apostołowie stali się „dziwowiskiem” dla aniołów?

Odpowiedź – Najwyraźniej aniołowie oraz inne duchowe istoty, których jest „tysiąckroć sto tysięcy” (Obj. 5:11), z zainteresowaniem obserwują wydarzenia dziejące się na naszym maleńkim globie. Tego, czego rodzaj ludzki uczy się przez faktyczne doświadczenie, istoty duchowe uczą się przez obserwację. Jak wyraził tę myśl poeta: „Cały świat jest sceną, a mężczyźni i kobiety są jedynie aktorami” [W. Szekspir, Jak wam się podoba]. Słowo „widowisko” podane w przypisach Authorized Version [po polsku NB i BT] nawiązuje do teatru. Apostołowie stali się „przedstawieniem” dla świata, aniołów i ludzi ze względu na swoją lojalność dla sprawy Chrystusa. Znosząc wszystkie rodzaje doświadczeń i gorzkich prześladowań oraz będąc uznanymi za religijnych fanatyków – „głupców”, ze względu na ich wyróżniające się głoszenie nauk Chrystusowych, byli oni szczególnie obserwowani. Tak samo było też z samym Mistrzem. Swoimi cierpieniami, swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem wygłosił On wielkie kazanie „duchom będącym w więzieniu” (upadłym aniołom, którzy okazali nieposłuszeństwo za czasów Noego, 2 Piotra 2:4; 1 Piotra 3:18-20). [743,2]