ANIOŁOWIE – Odnośnie piekła (Tartaru).

PytanieW 2 Piotra 2:4 (Revised Version [oraz BG]) czytamy: „Albowiem jeśli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd”. Jakie jest znaczenie słowa „piekło”, czyli jak podaje przypis [do RV; po polsku BT] „Tartar”, które jest greckim słowem tłumaczonym na „piekło”?

Odpowiedź – Tłumacze Revised Version popełnili błąd, umieszczając słowo „Tartar” w przypisach, ponieważ nie jest ono zawarte w oryginalnych greckich manuskryptach. Słowo tartaroo, użyte przez Piotra, bardzo przypomina tartaros – słowo używane w greckiej mitologii jako nazwa określająca ciemną otchłań czy więzienie. Ale słowo tartaroo zdaje się odnosić bardziej do czynności niż do miejsca. Upadek aniołów, którzy zgrzeszyli, dotyczył odpadnięcia od zaszczytów i dostojeństwa w hańbę i potępienie, a myśl podana tutaj zdaje się mówić: Bóg nie przepuścił aniołom, którzy zgrzeszyli, ale zdegradował ich i podał łańcuchom ciemności. Jest to jedyne miejsce w Piśmie Świętym, w którym pojawia się słowo tartaroo, i odnosi się do stanu upadłych aniołów, czyli złych duchów, ale w żaden sposób nie odnosi się do członków rasy ludzkiej. Zobacz werset Judy 1:6 (NB), który brzmi: „Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu”. [743,1]