OŁTARZ – Pośród ziemi egipskiej.

Pytanie„Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi egipskiej” (Izaj. 19:19-20). Jak należy rozumieć ten werset?

Odpowiedź – Jest tylko jedna budowla na ziemi, która mogłaby jakimś sposobem spełnić wymagania tego tekstu i jest nią Wielka Piramida w Egipcie. Cały północny Egipt obejmuje obszar w kształcie wycinka koła, którego środek jest wyznaczony przez tę piramidę. Dla matematyków i naukowców środek wycinka znajduje się również na jego granicy, a zatem, jeśli chodzi o położenie, Wielka Piramida jest wyraźnie oznaczona. Zawsze była ona najbardziej podziwianą budowlą na świecie ze względu na swoje ogromne wymiary, znamienitą zabytkowość oraz bajeczną demonstrację zdolności inżynierskich. Ze swoimi pierwotnie licowanymi kamieniami, wszystkimi dokładnie wypolerowanymi jak biały marmur, tak dokładnie złączonymi ze sobą, że niemalże niemożliwym jest rozróżnić spoiny, ta ogromna struktura masywnego kamienia, pokrywająca ponad trzynaście akrów ziemi i wysoka na prawie pięćset stóp, doprawdy stanowiła wspaniałe widowisko, gdy lśniła w promieniach oślepiającego egipskiego słońca. Starożytni znali ją jako „Niesamowity Kryształ” [Ezech. 1:22 (NB)]. Niedawne badania wewnętrznych korytarzy i komnat ujawniły fakt, że tworzą one wspaniały system symboli, w których zarysowany jest cały plan zbawienia ukazany w Piśmie Świętym. Ponieważ jest ona tak wspaniałym „świadkiem” dzięki temu, że niezwykle wyraźnie potwierdza nauki Pańskiego Słowa, staje się teraz znana jako „Kamienna Biblia”. Melchisedek, „kapłan Boga Najwyższego”, jest uważany za jej budowniczego, a datę jej powstania ustalono na rok 2170 p.n.e. Jest to zatem najstarsza budowla na ziemi. [742,3]