ADAM – Gdzie poszedł po śmierci?

PytanieCo stało się z Adamem po jego śmierci, poszedł do nieba czy do piekła?

Odpowiedź – Możemy być pewni, że Adam nie poszedł do nieba w chwili swojej śmierci, ponieważ trzy tysiące lat później Jezus powiedział: „Nikt nie wstąpił do nieba” (Jan 3:13). Sąd, czyli wyrok śmierci, został wykonany na Adamie przez Pana, który powiedział: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1 Mojż. 3:19 NB). Ta kara śmierci była stopniowo wykonywana w okresie 930 lat, podczas których Adamowi zabroniono dostępu do życiodajnego pokarmu w Edenie (zob. 1 Mojż. 3:23-24), a na koniec tego okresu Adam całkowicie umarł. Przeszedł w ten sposób do stanu śmierci. Poszedł do piekła – nie do piekła „wieków ciemnych”, które przestawiane jest jako jezioro ognia i siarki, ale do biblijnego piekła. Jest to słowo pochodzące z hebrajskiego szeol i greckiego hades i poprawnie powinno zostać przetłumaczone na język angielski jako „grób, mogiła, stan śmierci”. Podobnie też wszystkie dzieci Adama, dziedzicząc tę karę śmierci, podążają za nim w śmierci do grobu. Cały rodzaj zostałby wytępiony, gdyby Bóg nie zapewnił odkupienia i zmartwychwstania ludzkości przez Chrystusa Jezusa, „który dał swoje życie, byśmy mieli życie”. [742,2]