ADAM – Jeżeli doskonały, jak zgrzeszył?

PytanieJeżeli Adam był doskonały, jak mógł zgrzeszyć? Wydaje mi się, że doskonały człowiek zachowałby się w doskonały sposób. To niedoskonała osoba grzeszy i postępuje niedoskonale. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ często jesteśmy konfrontowani z takim poglądem.

Odpowiedź – Z biblijnego opisu stworzenia człowieka jasno wynika, że Stwórca Bóg stworzył istoty inteligentne na własne podobieństwo, jako posiadające indywidualną wolę, zdolną do wyboru pomiędzy złem a dobrem. Człowiek ma moc czynienia tego, czego pragnie. Gdyby był stworzony w inny sposób, nie miałby Bożego podobieństwa, ale byłby wyłącznie maszyną kontrolowaną i sterowaną przez Boską wolę. Możemy słusznie przypuszczać, że Adam sprzeciwił się Panu z powodu swojej miłości do Ewy. Została ona zwiedziona przez Przeciwnika, Szatana, i spróbowała zakazanego owocu, co było zagrożone karą śmierci. Adam, zdawszy sobie sprawę, że musi ona umrzeć, rozmyślnie podzielił jej los, ponieważ życie bez niej byłoby dla niego nic nie warte. Wyraźnie zostało powiedziane, że Adam nie był zwiedziony (1 Tym. 2:14) i nie potrafimy znaleźć żadnego innego motywu po stronie doskonałego człowieka, by sprzeciwić się Boskiemu zarządzeniu, poza miłością do swojej oblubienicy. [741,2]