ADAM – Stworzony, a nie zrodzony jak jego potomstwo.

PytanieCzy Adam był „zrodzony (...) w przewinieniu i w grzechu” poczęty (Psalm 51:7 BT), jak napisano w Piśmie Świętym o całym jego potomstwie?

Odpowiedź – Ściśle mówiąc, Adam nie był zrodzony, ale stworzony z prochu ziemi. Nauka potwierdza to biblijne oświadczenie, ponieważ wszystkie pierwiastki zawarte w ludzkim ciele można odnaleźć w ziemi. Człowiek był oddzielnym stworzeniem, a nie produktem ewolucji, jak utrzymują niektórzy zwiedzeni naukowcy. Gdy Bóg stworzył człowieka z ziemskich pierwiastków, powiedział, że to, co stworzył, jest „bardzo dobre”, a Pismo Święte w jeszcze jednym miejscu potwierdza, że wszystkie Boskie dzieła są doskonałe (5 Mojż. 32:4). Jako doskonały człowiek, Adam mógł zdecydować, czy będzie posłuszny Panu, czy nie. To, że Adam miał moc wybrać pomiędzy dobrem a złem, udowadnia, że Bóg nie stworzył maszyny, ale że był on wolną, moralną istotą, a zatem podobieństwem Boga, jak potwierdza Pismo Święte. Gdyby Adam był niedoskonały, posiadał grzeszną naturę, zdegradowaną i złą, taką, jaką posiada cały rodzaj ludzki dzisiaj, Pan nigdy nie wystawiłby go na próbę. W wyniku nieposłuszeństwa Adam znalazł się pod karą śmierci, pociągnął za sobą pod ten okropny wyrok całe swoje potomstwo i od tego czasu aż do teraz rodzaj ludzki stacza się w dół drogą prowadzącą do zniszczenia. Śmierć panuje, każdy to przyzna. Ludzkość ma być uwolniona od śmierci przy drugim przyjściu Chrystusa, jak powiedział apostoł: „Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć”. „A śmierci więcej nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły” (1 Kor. 15:25-26; Obj. 21:4). [741,1]