ZRANIONY – W domu przyjaciół.

Pytanie (1910) – W Zach. 13:6 czytamy: „Cóż to masz za rany na rękach twoich? Tedy rzecze: Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłują”. Powyższy tekst był podany jako dowód, że nasz Pan przy wtórym przyjściu będzie miał ciało cielesne. Uprzejmie proszę rzucić trochę światła na ten zapis.

Odpowiedź – Nie wiem, czy mogę rzucić jakiekolwiek szczególne światło na ten werset, z wyjątkiem tego, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. On zaś będzie jego Królem, dlatego nie może być ciałem i krwią. Dla mnie rozwiązuje to całą kwestię. Przypuszczam, że tak upodobało się Bogu napisać tę rzecz przez proroka, aby zwrócić naszą uwagę na fakt, że nasz Pan będzie zraniony rękami swoich przyjaciół i w ich domu. Jak czytamy: „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” [Jan 1:11 NB], lecz Go zranili – ukrzyżowali. [740,1]