NIEWIASTA – Chwałą męża, Kościół chwałą Chrystusa.

Pytanie (1910-Z)Czy werset, który mówi, że niewiasta jest chwałą męża [1 Kor. 11:7], daje nam do zrozumienia, że Kościół jest chwałą Chrystusa?

Odpowiedź – Rozumiemy, że tak. Jednak nie powinniśmy przez to rozumieć, że niewiasta jest chwałą męża w tym sensie, że jest chwalebniejsza od męża, ani że Kościół jest chwałą Chrystusa w tym sensie, że jest chwalebniejszy od Chrystusa, lub też że Syn jest chwałą Bożą w tym sensie, że jest chwalebniejszy od Ojca. Lecz rozumiemy, że Ojciec jest szczególnie uwielbiony w Synu przez bliskość związku, jaki między nimi istnieje i z powodu zaszczytu, jakim Ojciec obdarzył Syna. Podobnie też Chrystus będzie uwielbiony w Kościele, ponieważ wspaniała chwała, jaka zostanie okazana przez Kościół, będzie odbiciem chwały Jezusowej – wszystko będzie wynikiem Ojcowskiej łaski przez Niego. [739,2]