NIEWIASTA – Co symbolizuje?

Pytanie (1908)W Łuk. 15:8 (NB) czytamy: „Albo która niewiasta, mając dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie?”. W jednym artykule z „The Tower” [R-2706] napisano, że ta niewiasta wyobraża „Boską energię”. Czy jest gdzieś jakieś inne miejsce, gdzie niewiasta przedstawiałaby coś innego niż Kościół?

Odpowiedź – Trochę w to wątpię. Nie przypominam sobie, abym pisał, że niewiasta reprezentuje Boską energię. Jeśli napisałem, to o tym zapomniałem. Musiałbym zobaczyć ten cytat z „The Tower”, zanim uwierzyłbym, że ta niewiasta reprezentuje Boską energię. Bardzo szanuję siostry, lecz nie wiem o tym, żeby niewiasta była kiedykolwiek użyta jako symbol Boskiej energii. Nie sądzę, że kiedykolwiek tak powiedziałem, a gdyby tak było, musiałem mieć coś innego na myśli. Odnośnik ani dokładny cytat nie są podane, a wcale by nas nie zdziwiło, gdyby to, co napisaliśmy w „The Watch Tower”, zostało źle zrozumiane. Również wiele miejsc Biblii jest źle rozumianych. [739,1]

[Dosłowny cytat brzmi: „The woman's energy in seeking for the lost piece of silver is given by our Lord as an illustration of divine energy on behalf of lost humanity” (R-2706). „Energia owej niewiasty w szukaniu zgubionego grosza, dobrze ilustruje Boską energię na korzyść zgubionej ludzkości” (Straż 5/51).]